|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov, meno, obchodné meno: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Zastúpený: MUDr. Július Höffer – riaditeľ
IČO: 37954571
Sídlo: Námestie republiky 15, 984 39 Lučenec, Slovensko
IČ DPH: 2021956398
Druh verejného obstarávateľa: Podľa § 8 odst.1 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení zmien a doplnkov

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA