|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie rok 2013

Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA