|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Organizačná štruktúra

SPRÁVNA RADA DOZORNÁ RADA
RIADITEĽ
ÚSEK RIADITEĽA ZÁSTUPCA RIADITEĽA PRE LPS ZÁSTUPCA RIADITEĽA PRE EKONOMIKU RIADITEĽ PRE OBCHOD A MARKETING ZÁSTUPCA RIADITEĽA PRE TECHNICKO - HOSPODÁRSKY ÚSEK ZÁSTUPCA RIADITEĽA PRE OŠETROVATEĽSKÚ STAROSTLIVOSŤ
Sekretariát riaditeľa Lôžkové oddelenia Oddelenie ekonomické Zástupca riaditeľa pre obchod a marketing Oddelenie technické SZP, NZP
Primári a vedúci lekári oddelení SVaLZ oddelenia Oddelenie pre styk s poisťovňami a štatistiku Registratúra (podateľňa, archvív, knižnica) Oddelenie autodopravy
Oddelenie personalistiky a mzdy Ambulancie Oddelenie informatiky Prevádzkove oddelenie
Úsek kontroly a sťažností Oddelenie LVaS
Právnik (zatiaľ externe) MTZ a zdravotníckych pomôcok
BOZP, PO Oddelenie hygieny a dezinfekcie
Útvar krízoveho riadenia Ochrana objektov
Ubytovacie služby
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA