|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Partneri

liga_m.png Liga proti rakovine SR
člen Európskej asociácie národných líg ECL
a Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny UICC

bbsk.gif Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica

nadacia-vub.jpg Nadácia VÚB
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25

nadaciaSLSP.jpg Nadácia Slovenskej sporiteľne
Tomášikova 48
832 73 Bratislava

mesto_lucenec.jpg Mesto Lučenec
Ulica novohradská č.1
984 01 Lučenec

Lidl LIDL
Haličská cesta č.49
984 03 Lučenec

 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA