|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Vybrané telefónne kontakty

Riaditeľ VšNsP Lučenec n.o. : 047 43 11 299
Odbor ľudských zdrojov 047 43 11 223
.
Ambulancia úrazovej chirurgie : 047 43 11 345
.
Oddelenie vnútorného lekártva - Interné oddelenie - JIS : 047 43 11 325
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny : 047 43 11 655
Chirurgické oddelenie - JIS - S : 047 43 11 124
Chirurgické oddelenie - JIS - A : 047 43 11 140
III. Detská klinika SZU VšNsP Lučenec n.o. : 047 43 11 263
Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie - Pôrodnícké odd. : 047 43 11 615
Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie - Gynekologic. odd. : 047 43 11 627
Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie : 047 43 11 149
047 43 11 146
.
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA