|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie rok 2017

Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač Dátum účinnosti
4980,00 € Energetické hodnotenie budovy nového chirurgického pavilonu pred plánovanou významnou obnovou budovy Ing. arch. Erik Klaubert, Dobšinského 1042, 979 01 Rimavská Sobota 10.08.2017
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA