|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Dokumentácia

PRILOHY :
Zmluva o dielo stavebné práce 11.6 MB 6-10-2023 - 11:00
zmluva_o_dielo_stavebne_prace.pdf
Príloha ZoD č. 1 - Rozpočet - časť 1 7.28 MB 6-10-2023 - 11:00
priloha_1_rozpocet_1.pdf
Príloha ZoD č. 1 - Rozpočet - časť 2 8.37 MB 6-10-2023 - 11:00
priloha_1_rozpocet_2.pdf
Príloha ZoD č. 1 - Rozpočet - časť 3 10.95 MB 6-10-2023 - 11:00
priloha_1_rozpocet_3.pdf
Príloha ZoD č. 1 - Rozpočet - časť 4 12.75 MB 6-10-2023 - 11:00
priloha_1_rozpocet_4.pdf
Príloha ZoD č. 1 - Rozpočet - časť 5 9.07 MB 6-10-2023 - 11:00
priloha_1_rozpocet_5.pdf
Príloha ZoD č. 3 0.34 MB 6-10-2023 - 11:00
priloha_zod_3.pdf
Príloha ZoD č. 4 0.12 MB 6-10-2023 - 11:00
priloha_zod_4.pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 68_2023 0.7 MB 3-7-2023 - 15:37
dodatok_1_k_zmluve_68_2023.pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 68_2023 0.68 MB 23-11-2023 - 8:08
Dodatok_2_k_zmluve_o_dielo_68_2023.pdf
Dodatok 2 k ZoD_Ocenený výkaz výmer VZO 1VZO 2VZO 3VZO 4VZO 5 13.37 MB 23-11-2023 - 8:08
Dodatok_2_k_ZoD_Ocen_VZO_1VZO_2VZO_3VZO_4VZO_5.pdf
Dodatok 2 k ZoD_Ocenený výkaz výmer_VZO 6VZO 7VZO 8VZO 9VZO 10 17 MB 23-11-2023 - 8:08
Dodatok_2_k_ZoD_Ocen_VZO_6VZO_7VZO_8VZO_9VZO_10.pdf
Dodatok 2 k ZoD_Ocenený výkaz výmer_Celkový rozpočet 1.08 MB 23-11-2023 - 8:08
Dodatok_2_k_ZoD_Ocen_celkovy_rozpocet.pdf
Zmluva o dielo projektová dokumentácia 4.43 MB 28-4-2023 - 13:56
zmluva_o_dielo_projektova_dokumentacia.pdf
Zmluva na výkon stavebného dozoru 2.46 MB 30-6-2023 - 14:06
zmluva_na_vykon_stavebneho_dozoru.pdf
Mandátna zmluva - projektový manažér 3.26 MB 28-4-2023 - 14:21
mandatna_zmluva_projektovy_manazer.pdf

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA