|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Informácia o zrušení použitého postupu zadávania zákazky Vestník č. 14/2014

Oznamujeme zrušenie použitého postupu zadávania zákazky - podlimitnej zákazky, vyhlásenej dňa 22.01.2014 vo Vestníku verejného obstarávania č. 14/2014 pod značkou 1300 - WYT na predmet zákazky: "Rozvoj rýchlej zdravotníckej starostlivosti a s tým súvisiacich diagnostických prístrojov".


Zároveň oznamujeme, že na uvedený predmet zákazky bude opakovane vyhlásené verejné obstarávanie v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania zadávaním nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA