|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Modernizácia a rekonštrukcia nového chirurgického pavilónu

loga.jpg

 

 

 

NÁZOV PRIJÍMATEĽA : Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

 

PROJEKT : 302021M171

 

NÁZOV PROJEKTU :

 

Rekonštrukcia a modernizácia nového chirurgického pavilónu

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu zahájila realizáciu projektu s názvom „ Rekonštrukcia a modernizácia nového chirurgického pavilónu“, na ktorý získala nenávratný finančný príspevok vo výške 3 847 260,95 EUR. Výška finančnej podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 3 374 790,32 EUR.

Cieľom projektu je „Modernizovať infraštruktúru ústavného zariadenia poskytujúceho akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia jeho produktivity a efektívnosti“.

Za účelom splnenia cieľa projektu budú realizované nasledovné aktivity:

1) Rekonštrukcia a modernizácia budovy nového chirurgického pavilónu.

2) Zabezpečenie počítačového vybavenia, vrátane programového vybavenia.

3) Obstaranie zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia

4) Zníženie energetickej náročnosti budovy nového chirurgického pavilónu

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA