|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Posilnenie mat. tech. kapacít v červenej zóne a ochrana zamestnancov v súvisl. s pandémiou COVID-19

loga.jpg

 

 

 

NÁZOV PRIJÍMATEĽA : Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

 

PROJEKT : 302021AYP4

 

NÁZOV PROJEKTU :

 

Posilnenie materiálno technických kapacít v červenej zóne a ochrana zamestnancov v súvislosti s pandémiou COVID-19

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu zahájila realizáciu projektu s názvom "Posilnenie materiálno technických kapacít v červenej zóne a ochrana zamestnancov v súvislosti s pandémiou COVID-19", na ktorý získala nenávratný finančný príspevok vo výške 916 384,34 EUR.  Výška finančnej podpory z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja je  870 565,12 EUR.

Cieľom projektu je "Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19".

Za účelom splnenia cieľa projektu budú realizované nasledovné aktivity:

1) Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou  COVID-19

2) Vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancií pre deti a dorast.

3) Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA