|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Otorinolaryngologické oddelenie (Krčné odd.)

Primár oddelenia :

Vedúca sestra :

MUDr. Jana Džačarová

Bc. Ľuba Bollová

novy_pav.jpg
  späť

   Kontakt na oddelenie

Prijímaci pult :
047 43 11 198
  späť

   Návštevné hodiny

Pondelok 14:00 – 16:00
Utorok 14:00 – 16:00
Streda 14:00 – 16:00
Štvrtok 14:00 – 16:00
Piatok 14:00 – 16:00
Sobota 10:00 – 11:00

14:00 – 16:00
Nedeľa 10:00 – 11:00
14:00 – 16:00


Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva ošetrujúci lekár

denne od 12:00 do 15:00 hod.

  späť

   Charakteristika oddelenia


Otorinolaryngologické oddelenie VšNsP Lučenec n.o poskytuje odbornú liečbu konzervatívnu, chirurgickú ako aj kompletnú audiologickú a foniatrickú starostlivosť pacientom s chorobami ucha, nosa, prínosových dutín, hltana a hrtana. Spádová oblasť zahŕňa okresy Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš.

Oddelenie sa nachádza na šiestom poschodí v novom chirurgickom pavilóne lučeneckej nemocnice.

Má 15 lôžok a pracujú tu:

  • 2 lekári s atestáciou II. stupňa
  • 1 lekár s atestáciou I. stupňa z otorinolaryngológie
  • 1 sekundárny lekár.

V diagnostike a liečbe ochorení hlavy a krku sa využíva endoskopická a mikroskopická technika, ktorá umožňuje optickú kontrolu počas výkonu.

V liečbe chorôb stredného ucha sa uplatňujú metódy a postupy sanačnej a rekonštrukčnej chirurgie. Od mája 2008 sa zavádzajú u detí stipulá.

Endonazálna endoskopická technika sa s úspechom využíva pri chorobách nosa a prínosových dutín k obnoveniu fyziologických pomerov v uvedenej oblasti.

V diagnostike a liečbe ochorení hltana a hrtana sa používa endoskopická laryngomikrochirurgia, čím sa zlepšujú liečebné výsledky u pacientov.

K zlepšeniu komfortu pacienta i operatéra sme zaviedli vykonávanie tonzilektómie a adenotómie v celkovej anestéze, čím sme skrátili i dobu hospitalizácie pacientov.

Viaceré operačné výkony sa snažíme robiť ambulantnou formou, resp. formou jednodňovej chirurgie.

Systém denného stacionára využívame i k liečbe porúch sluchu aplikáciou vazoaktívnej liečby.

Lôžkové oddelenie

Oddelenie má 4 štandardné izby, 14 lôžok, 1 detskú postielku. Na oddelení sa vykonáva  3 x týždenne (pondelok, streda, piatok) veľká vizita, ostatné dni prebieha malá vizita.

Plánované príjmy sú vedené na základe objednania na prijímacej ambulancii ORL oddelenia 2x do týždňa, ktorú vedie primár oddelenia.

Akútne príjmy sú riešené nepretržite na ambulancii pri oddelení v poliklinickej časti nemocnice. Počas víkendov a sviatkov sa ambulantná starostlivosť poskytuje na oddelení.

Každý plánovaný, objednaný príjem musí mať k dispozícii štandartné vyšetrenia (interné/pediatrické, biochemické a hematologické krvné vyšetrenia, psychiatrické vyšetrenie, ak je pacient v sledovaní psychiatra). Každý objednaný pacient dostáva písomnú informáciu o pobyte na oddelení a je poučený o operačnom výkone.

Pri prijatí pacient podpisuje poučenie a informovaný súhlas.

Prepustenie pacientov z oddelenia sa vykonáva denne podľa zdravotného stavu. Pacient pri prepustení dostáva kompletnú lekársku a sesterskú prepúšťaciu správu s patričnými doporučeniami a poučeniami.

Na oddelení sa denne vykonávajú ORL konzília pre lôžkové oddelenia od 14.oo hod.


Stravovanie pacientov je zabezpečené oddelením liečebnej výživy a stravovania, podávané je v jedálni na oddelení podľa lekárom určenej diéty.

  späť

   Zmluvné poisťovne

poist_25.jpgpoist_23.jpgpoist_27.jpg

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA