|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Oddelenie rádiológie (RDG)

Primár oddelenia :

Vedúca RTG asistentka :

MUDr. Imrich Mikuláš

Bc. Adamove Tímea, MBA

novy_pav.jpg
  späť

   Kontakt na oddelenie

Centrálny RTG :
047-4311 567
CT : 047-4311 566
USG: 047-4311 568
Primár odd.: 047-4311 558
Vedúci rtg technik :
047-4311 565
  späť

   Charakteristika oddelenia

Popis  pracovísk  a prístrojové vybavenie:

Jednotlivé pracoviská sú dislokované v multidisciplinárnom monobloku a jedno vysunuté poliklinické skiagrafické a zubné rtg pracovisko  je  poliklinike v areáli nemocnice. Pracoviská centrálneho  RDG odd. sú v 2 etážach  so snahou na  vytvorenie  následnosti   vyšetrení a ich dostupnosť v urgentnej medicíne.

1./  Skiaskopicko-skiagrafické pracovisko-
natívne skiaskopie,  ERCP,  inštrumentálne intervenčné výkony ( PTD ) a  čoraz zriedkavejšie vyšetrenia tráviaceho traktu barium-sulfátovou suspenziou.

2./  DSA pracovisko-
diagnostické a diapeutické výkony na cievnom ričisku arteriálneho aj venózneho systému horných  a dolných končatín. Vykonávajú sa  angioplastiky a implantácie stentov v úseku panvovo-končatinovom, viscerálnom- renálne artérie , dilatácia  A-V dialyzačných shuntov,  flebografie.
Obe vyššie uvedené  modality sú striedavo na  novom  multifunkčnom RTG  zariadení   GE Precision MPi podľa týždenného harmonogramu.

3./  CT pracovisko-
Diagnostické celotelové  vyšetrenia . 
Intervenčné výkony( biopsie, drenáže, tenkoihlové punkcie, periradikuloterapia pri LIS,    lýzy sympatiku lumbálneho i hrudného) na 2 radovom spiralovom CT  GE HiSpeed.

4./  USG pracovisko-
diagnostické vyšetrenia celotelové ,  Dopplerovské vyšetrenia cievneho systému vo všetkých lokalizáciách, ... 
intervenčné výkony ( predoperačná lokalizácia tumorov prsníkov Frankeho sondami, nefrostomie, punkcie a evakuácie rozličných kolekcií terpeutické i diagnostické)
Prístroj  GE Logic 3 Expert.

5./  Mammografické pracovisko-
konvenčné mamografe,  duktografie. Prístroj- Planmed Sophie .

6./  Skiagrafické pracoviská-
sú 3 skiagrafické pracoviská  pre konvenčnú rádiológiu , jedno v poliklinike a 2 vyšetrovne  sú v centrálnom monobloku. Prístroje  Fi Siemens a Chirana.

7./  Zubné skiagrafické pracovisko-
vykonávajú sa intraorálne snímky i panoramatické  snímky čeľustí.

8./  Mobilný RTG prístroj pre snímkovnie na lôžku JIS a  OAIM-

9./  Mobilné  2  RTG prístroje   na peroperačné  RTG  vyšetrenia s C-ramenom ( Siemens a Philips)

10./  Popisovňa-
popisy zhotovených skiagramov na uvedených pracoviskách  .


Popisuje sa v NIS MEDEA.    Je zámer implementovať  celoústavne PACS.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA