|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Oddelenie patologickej anatómie

Primár oddelenia :

Vedúci laborant :

MUDr. Vladimír Malček

Katarína Brablecová

novy_pav.jpg

Oddelenie patológie je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SvaLZ).

Patologická anatómia je základný medicínsky odbor, ktorého náplňou je štúdium chorôb s dôrazom na ich morfologické prejavy, tiež z hľadiska etiológie, patogenézy, ich klinických a funkčných prejavov, čím dopĺňa a rozvíja terapeutický proces.

Náplňou práce oddelenia patológie je diagnostická činnosť, založená na histomorfologickom zhodnotení zmien orgánov, tkanív a buniek, odobratých pacientom pri lekárskych výkonoch. V spolupráci s ostatnými medicínskymi odbormi slúži na určenie diagnózy, štádia, liečby a prognózy ochorenia.

Rozsah poskytovaných vyšetrení:

Cytologické vyšetrenia

Cytológia je štandardnou diagnostickou metódou v patológii. Jej úlohou je stanoviť prítomnosť predovšetkým nádorových buniek v zaslanom materiáli. Nie je to priama diagnostická metóda, pretože výsledok cytologického vyšetrenia podlieha histologickej verifikácii.

Vyšetrujeme:

stery z krčka maternice (gynekologická cytológia)

punktáty z telesných tekutín (ascites, fluidothorax, kĺbové výpotky)

pľúcna cytológia (ster, BAL)

vyšetrenie buniek v cytobloku

nátery získané FNAC


Bioptické vyšetrenia

Bioptická diagnostika sa venuje vyšetreniu nádorových aj nenádorových lézií rôznych orgánových lokalizácií. Vyšetrujeme:

resekáty orgánov (GIT, prsník, genitál)

excízie rôznych tkanív (koža a mäkké štruktúry, močový mechúr, ORL, kĺby, kosti)

endoskopické excízie (hlavne GFS a KSK)

kyretáty (z dutiny maternice)

punktáty (prostata)

Peroperačná biopsia je vyšetrenie materiálu zmrazeným rezom počas operačného zákroku, čo môže ovplyvniť ďalší operačný postup. Pre úspešné vyšetrenie je potrebná dobrá spolupráca odosielajúceho pracoviska a laboratória.

Špeciálne histochemické farbenia sa používajú na dôkaz jednotlivých štruktúr tkaniva.

sss.jpg

 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA