|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie

Primár oddelenia :

Vedúca sestra :

MUDr.Zsolt Mihalovics

PhDr. Janeta Ušiaková

novy_pav.jpg
  späť

   Kontakt na oddelenie

Prijímaci pult : 047 43 11 149


  späť

   Návštevné hodiny

Pondelok 14:00 – 16:00
Utorok 14:00 – 16:00
Streda 14:00 – 16:00
Štvrtok 14:00 – 16:00
Piatok 14:00 – 16:00
Sobota 10:00 – 11:00

14:00 – 16:00
Nedeľa 10:00 – 11:00
14:00 – 16:00


 

  späť

   Charakteristika oddelenia

Úlohy oddelenia spočívajú :

  • v zabezpečení prevencie,diagnostiky a liečby vrodených a získaných chýb pohybového aparátu , všetkých druhov ochorení a ich prejavov na lokomočnom aparáte

  • v zabezpečení prevencie , diagnostiky a liečby pacientov postihnutých úrazovým dejom a popáleninami

  • v zabezpečení posudkovej služby v ortopédii a traumatológii

Oddelenie sa organizačne člení :

  • ortopedické odd. 15 lôžok

  • traumatologické odd 25 lôžok

  • JIS

  • ambulantná zložka ortopedická a traumatologická

  • septická jednotka

Umiestnenie oddelenia :

Oddelenie Ortopédie a úrazovej chirurgie sa nachádza na 6.poschodí chirurgického pavilónu

VšNsP Lučenec n.o.

Umiestnenie ambulancii :

2 ortopedické ambulancie a úrazová ambulancia sa nachádzajú v poliklinickej časti v rámci areálu VšNsP Lučenec n.o. Prevádzku zabezpečujú ortopedické ambulancie. K vyšetreniu je potrebná zdravotná dokumentácie,doporučenie PLD,PLDD,karta poistenca.

Na vyšetrenie sa objednávajú pacienti osobne alebo telefonicky na číslach 047 4311 484 , 047 4311 487

Vykonávame sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov novorodencov.

Ambulancia úrazovej chirurgie je v prevádzke od 7:00 do 15:30 v priestoroch polikliniky na druhom poschodí. Ústavná pohotovostná služba je v prevádzke od 15:30 do 7:00 na prízemí chirurgického pavilónu. Ich vybavenosť zodpovedá všetkým zásadám , ktoré vyžaduje takéto pracovisko.

Plánované operačné výkony sa vykonávajú denne.Z náročnejších spomenieme implantáciu umelých kĺbov/TEP/ bedrových , kolenných a ramenných. V rámci traumatológie operačne riešime úrazy hlavy,hrudníka,brucha a končatín.

Nadštandartné služby:

Oddelenie ponúka nadštandartne vybavenú 1- lôžkovú izbu / televízor , chladnička, mikrovlná rúra,kávovar a pod./ Pre detských pacientov slúži detská izba vybavená televízorom , hračkami a knižnicou.

  späť

   Praktické rady pre pacientov

Objednaný pacient sa v deň hospitalizácie dostaví na oddelenie do 11:00 hod. s kompletnou zdravotnou dokumentáciou , s predoperačným vyšetrením , kartou poistenca , osobnými vecami.

Návštevné hodiny sú denne od 14:00 hod do 16:00 hod., v sobotu a nedeľu aj od 10:00 hod. do 11:00 hod.

Informácie príbuzným podáva ošetrujúci alebo službukonajúci lekár.

Telefonické informácie sa nepodávajú .

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA