|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie

Primár oddelenia :

Vedúca sestra :

MUDr. Zaher Mahmoud

Mgr. Miroslava Lenhardová

novy_pav.jpg
  späť

   Charakteristika oddelenia

Pracovisko centrálnych operačných sál disponuje 7 funkčnými operačnými sálami, na ktorých sa strieda denne 8 operačných oborov /ortopédia, traumatológia, chirurgia, cievna chirurgia, gynekológia, urológia, ORL a oftalmológia/. V trojsmennej prevádzke zabezpečujú chod oddelenia sestry-inštrumentárky, sanitárky a pomocnice, pod vedením primára a vedúcej sestry. Ročne sa na OP sálach vykoná približne 5000 tisíc operačných výkonov. Sestry-inštrumentárky pracujú univerzálne na všetkých operačných sálach, okrem očnej sály, kde sú stabilné dve sestry. Pracujeme na sálach s klimatizáciou a moderným prístrojovým vybavením. Denne využívame výhody jednorázového sterilného špeciálneho materiálu a prádla. V našich nových podmienkach sme zaznamenali nové trendy v operatíve každého OP odboru. Zaviedli sa nové operačné postupy, hlavne v miniinvazívnej chirurgii.

Chirurgia – LSK appendektómia, LSK hernia, limitovaná quadrantektómia pre CA prsníka.

Cievna chirurgia – endarterektómia ACI bez použitia shuntu v lokoregionálnej anestézii a krčnej epidurálnej anestézii, vykonali sme prvú angioskopiu na Slovensku.

Ortopédia – traumatológia – operácie predného skríženého väzu kolena podľa Brucknera, zaistené klincovanie dlhých kostí, artroskopia členka a ramena, totálna endoprotéza bedrového a kolenného kĺbu, DHS dlaha, perkutánne operácie podľa Kirschnera, zavádzanie Hackethalových klincov.

Gynekológia – LSK operácie cýst a myómov, LSK riešenie GEU, LAVH.

Urológia – sterilizácia, ureterorenoskopia, sklerotizácia varikokél.

Sestry-inštrumentárky majú možnosť rozširovať si svoje odborné vedomosti formou seminárov a kongresov, na ktorých sa priebežne aktívne zúčastňujú.

Naša práca je pre mnohé mladé nezaiteresované sestry veľmi atraktívna, ale v skutočnosti je mimoriadne psychicky a fyzicky náročná a zodpovedná, vyžadujúca si plný odborný prístup.


Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA