|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Primár oddelenia :

Vedúca sestra :

MUDr. Andrea Hrivnáková

Bc. Janka Šimková

novy_pav.jpg
  späť

   Kontakt na oddelenie

Kontakt na oddelenie : 047 43 11 655
  späť

   Návštevné hodiny

Návštevy pacientov ležiacich na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny VšNsP Lučenec n.o., sú obmedzené z dôvodu dodržiavania vyššieho hygienicko-epidemiologického režimu a povolené pre najbližšiu rodinu (resp. najbližšieho rodinného príslušníka ) primárom OAIM   alebo službukonajúcim lekárom.

 

Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva ošetrujúci lekár,

osobne najbližšiemu príbuznému.

  späť

   Charakteristika oddelenia

Pracoviská:Na lôžkach OAIM, sú hospitalizovaní pacienti so zlyhávaním základných životných funkcií, s dôrazom na zlyhávanie dýchania, ktorých momentálny klinický stav vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu /ťažké úrazy, otravy, stavy bezvedomia z rôznych príčin, pooperačné stavy/. U týchto pacientov monitorujeme hemodynamiku. Vykonávame kanylácie centrálnych žíl u rizikových chorých aj na iných oddeleniach nemocnice.

Anesteziologická ambulancia:


Anestezologická ambulancia slúži na predanestetické vyšetrenia,  liečbu chronickej bolesti a na vyšetrenia k pôrodníckej analgézii.

Náplňou činnosti sú jednak anesteziologické predoperačné a konziliárne vyšetrenia u rizikových pacientov, jednak algeziologické vyšetrenia. Prevahu tvoria pacienti s chronickou bolesťou nenádorovou i nádorovou. Popri medikamentóznej terapii realizujeme tiež invazívne a neinvazívne liečebné postupy. Z neinvazívnych sú to opichy „ trigger pointov“, zavádzanie epidurálnych katétrov a kaudálne blokády. U benígnych pacientov s chronickými vertebrogénnymi ťažkosťami máme dobré skúsenosti s aplikáciou vákumterapie - baniek, v kombinácii s prístrojom Rebox.


Anesteziologická časť:

Na anesteziologickom úseku momentálne pracuje kolektív vysoko kvalifikovaných lekárov a anesteziologických sestier. V našej nemocnici poskytujeme anestéziu pri operačných diagnostických a terapeutických výkonoch pre tieto odbory :

1- ortopedia a úrazová chirurgia, 2- všeobecná chirurgia, 3-gynekologia a pôrodníctvo, 4. ORL, 5-oftalmológia 6- vnútorné lekárstvo. 7- RDG a iné.

Na našom oddelení používane anesteziologické stroje - Anemat N8, Sulla a Cato a kvalitný monitoring. Podávame celkovú aj regionálnu anestéziu. Z celkových anestézií prevažuje inhalačná anestézia s použitím modernejších anestetík Izofluranu a Sevofluranu. Z regionálnych anesteziologických postupov (predstavujú asi 20% zo všetkých anestéz) vykonávame predovšetkým centrálne - subarachnoidálne a epidurálne blokády, v menšej miere anestézie nervových zväzkov a periférnych nervov. Poskytujeme pre pacienta najbezpečnejšií a najšetrnejší typ anestézie.


Pôrodná analgézia:

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej starostlivosti v spolupráci s gynekologicko - pôrodníckym odd. zabezpečujú moderné, bezpečné a účinné riešenie pôrodných bolestí epidurálnou analgéziou - EDA. Táto služba je zabezpečená 24 hodín a je určená každej rodičke, ktorá o tíšenie pôrodných bolestí požiada. Epidurálnu analgéziu pri pôrode zabezpečujú kvalifikovaní anesteziológovia. Pre budúce mamičky je k dispozícii poradňa, v ktorej sa môžu, aj so svojimi partnermi, podrobnejšie informovať o pôrodníckej epidurálnej analgézii.


O EDA môžu požiadať všetky rodičky bez ohľadu na počet pôrodov. EDA je vhodná a odporúčaná aj u rodičiek s cukrovkou, prieduškovou astmou, s ochorením srdca, pri viacplodovej tehotnosti, pri pôrode koncom panvovým a pod. EDA sa s obľubou používa aj pri pôrodoch cisárskym rezom.

V konkrétnom prípade o indikácii EDA rozhoduje pôrodník s anesteziológom, ktorí sa zároveň starajú o bezpečnosť rodičiek a bezpečný pôrod.


Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA