|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Neonatologické oddelenie

Primár oddelenia :

Vedúca sestra :

MUDr. Viola Dováľová

Bartová Jana

novy_pav.jpg
  späť

   Kontakt na oddelenie

Prijímaci pult :
047 43 11 621
  späť

   Návštevné hodiny

NÁVŠTEVY NA NEONATOLOGICKOM ODDELENÍ SÚ ZAKÁZANÉ.

POVOLENÉ SÚ NÁVŠTEVY LEN U MATIEK HOSPITALIZOVANÝCH NA PÔRODNÍCKOM ODDELENÍ.

Informácie o zdravotnom stave novorodenca podáva ošetrujúci lekár matkám denne počas vizity.

V súrnych prípadoch po dohovore s ošetrujúcim lekárom.

 

Upozornenie pre návštevníkov !

Prosíme návštevníkov, aby v záujme úspešnej liečby pacientov dodržiavali    nasledovné zákazy a odporúčania.

1. Vstup na oddelenie je pre deti do 15 rokov zakázaný (z dôvodu rizika ohrozenia fyzického a duševného zdravia maloletých) a ľuďom s  akútnym respiračným ochorením a inými prenosnými chorobami.

2. Na každom oddelení nemocnice platí zákaz nosenia kvetov.

3. V celom areáli nemocnice platí prísny zákaz fajčenia! Fajčením neohrozujete len svoje zdravie, ale aj zdravie svojho okolia.

4. Do nemocnice je zakázané nosiť alkoholické nápoje!

5. Mobilné telefóny rušia mnohé prístroje používané pri liečbe pacientov, preto vás prosíme o ich obmedzené používanie.

6. Príbuzní sa môžu osobne informovať o zdravotnom stave pacienta u ošetrujúceho lekára len s vedomím a súhlasom pacienta( zákonného zástupcu).

7. Telefonicky sa informácie o stave pacienta nepodávajú .

8. Z dôvodu možného ohrozenia zdravia pacientov treba rešpektovať zákaz návštev, počas epidemiologického výskytu ochorení v regióne. (napr. pri vyhlásení chrípkovej epidémie)

  späť

   Charakteristika oddelenia

Neonatologia je samostatný odbor, zaoberajúci sa starostlivosťou o novorodenca. Neonatologické oddelenie III.DK v Lučenci , pracuje ako samostatné oddelenie pri gynekologicko-pôrodníckom oddelení. O novorodenca sa stará tím lekárov a sestier, ktorých prioritou je zdravý novorodenec.

Na novorodeneckom oddelení sa realizujú u dieťaťa nasledovné vyšetrenia:

 

  • odber kapilárnej krvi na skríning vrodených metabolických chýb : fenylketonúria, kongenitálna hypotyreóza, kongenitálna adrenálna hyperplázia a cystická fibróza
  • vyšetrenie bedrových kĺbov novorodenca
  • ultrazvukový skríning mozgu
  • ultrazvukový skríning obličiek
  • skríning katarkty
  • vyšetrenie  sluchu

 

Dojčenie je prirodzený, nenahraditeľný a ideálny spôsob prirodzenej výživy novorodenca od prvých dní jeho života.

Po pôrode je umožnené ešte na pôrodnej sále samoprisatie zdravého novorodenca k prsníku. Má to veľký význam, pretože sa umocňuje materské puto medzi práve narodeným dieťatkom a matkou a tiež aj skorý nástup laktácie..

Po „ cisárskom reze“ sa umožní kontakt medzi matkou a dieťatkom neskoršie, podľa stavu novorodenca a matky. Zvyčajne je to umožnené po preložení na izbu.

Po pôrode prvých 24 hodín, dieťa zostáva v starostlivosti sestier na novorodeneckej izbe. Sleduje sa popôrodná adaptácia dieťaťa. Následne ak je všetko v poriadku,  dieťa sa prekladá k matke na izbu – systém Rooming- in. Sestry sa venujú matkám v nadobúdaní praktických zručností o svoje dieťatko. Je umožnený individuálny prístup k matkám týkajúci sa praktickej ukážky kúpeľa novorodenca i samotnej ošetrovateľskej  starostlivosti o novorodenca.

PRILOHY :
Edukačná kniha - začíname s dojčenim 0.77 MB 10-5-2018 - 16:00
Edukacna_kniha.pdf

aplikácia fototerapie

Oddelenie fyziologických novorodencov – aplikácia fototerapie

Novorodenecká izba

Novorodenecká izba

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA