|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Infekčné oddelenie

Primár oddelenia :

Vedúca sestra :

MUDr. Peter Kirschner

Ľubica Kosztínyiová, dipl. sestra

inf.jpg
  späť

   Kontakt na oddelenie

Lôžkové odd. prízemie : 047 43 11 448
Lôžkové odd. poschodie : 047 43 11 266
Ambulancia : 047 43 11 413
  späť

   Návštevné hodiny

SÚ NA INFEKČNOM ODDELENÍ ZAKÁZANÉ

 

PREBERANIE VECÍ OSOBNEJ POTREBY PRE PACIENTOV

DENNE OD 14:00 - 16.00 HOD.


Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva ošetrujúci lekár:

Pondelok        od      14:00 – 15:00 hod.

Streda             od      14:00 – 15:00 hod.

Piatok              od     14:00 – 15:00 hod.


V súrnych prípadoch po dohovore s ošetrujúcim lekárom.

  späť

   Charakteristika oddelenia

Infekčné oddelenie VšNsP v Lučenci zabezpečuje lôžkovú a ambulantnú starostlivosť pre spádovú oblasť okresov Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Rimavská Sobota a Revúca. Lôžková kapacita je 37 lôžok oddelenia a 5 lôžok JIS.

V lôžkovej časti oddelenie poskytuje :

  • Komplexnú liečebnopreventívnu starostlivosť pacientom všetkých vekových skupín s infekčnými chorobami.

  • Odbornú starostlivosť pri preventívnych alebo profylaktických výkonoch spojených s rizikom vzniku infekčných chorôb.

V špecializovanej ambulancii pre infekčné choroby zabezpečuje :

  • Stanovenie základnej diagnózy infekčných chorôb a liečbu pre chorých s ľahším a stredne ťažkým priebehom, ak nie je potrebná ich izolácia.

  • Poskytovanie konziliárnych služieb pre lekárov prvého kontaktu a ostatné odborné ambulancie zo spádového územia.

  • Dispenzárnu starostlivosť osobám po prekonaní infekčnej choroby.

  • Ambulantnú starostlivosť osobám pri preventívnych a profylaktických opatreniach a zákrokoch spojených s rizikom vzniku infekčných chorôb.


Prevádzka oddelenia


Lôžková časť

Pacienti prijatí na lôžkovú časť oddelenia sú pri prijatí oboznámení s liečebným poriadkom oddelenia. Diagnostický a liečebný plán stanovuje ich ošetrujúci lekár. Denne sa vykonáva vizita u všetkých hospitalizovaných pacientov. Veľká vizita sa vykonáva najmenej 3-krát v týždni pod vedením primára oddelenia alebo jeho zástupcu.

Po ukončení hospitalizácie je pacient prepustený do domácej liečby s prepúšťacou správou a poučením o ďalšom liečebnom postupe.

Oddelenie pracuje v režime „uzavretého oddelenia“. Návštevy pacientov na izbách sú zakázané. Mobilným pacientom, u ktorých nehrozí šírenie infekcie, sú umožnené návštevy vo vestibule podľa podmienok určených liečebným poriadkom.


Preberanie vecí osobnej potreby pre hospitalizovaných pacientov :

denne od 14.00 do 16.00 hod.

Informácie o zdravotnom stave hospitalizovaných pacientov :

Pondelok 14.00 – 15.00 hod.

Streda 14.00 – 15.00 hod.

Piatok 14.00 – 15.00 hod.

V súrnych prípadoch po dohovore s ošetrujúcim lekárom.

  späť

   Ambulancie

Ambulancia infekčného oddelenia ošetruje akútnych pacientov nepretržite. Ostatní pacienti sú ošetrovaní v pracovnej dobe podľa rozpisu ambulantných hodín.

O hospitalizácii, resp. izolácii pacienta na lôžkovej časti oddelenia rozhoduje lekár odbornej ambulancie.


Súrne prípady a pacienti odoslaní na hospitalizáciu denne 7.00 – 15.30 hod.

Telef.ambulancie : 4311413

Platby pacientov : Pacienti platia poplatky v súlade s platnými predpismi.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA