|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Chirurgické oddelenie

Primár oddelenia :

Vedúca sestra :

MUDr. Peter Brunčák

Mgr. Andrea Moravčíková

novy_pav.jpg
  späť

   Návštevné hodiny

Pondelok 14:00 – 16:00

v návštevnej hale

Utorok 14:00 – 16:00

v návštevnej hale

Streda 14:00 – 16:00

aj na oddelení u ležiacich

Štvrtok 14:00 – 16:00

v návštevnej hale

Piatok 14:00 – 16:00

v návštevnej hale

Sobota 10:00 – 11:00 v návštevnej hale

14:00 – 16:00

v návštevnej hale

Nedeľa 10:00 – 11:00

aj na oddelení u ležiacich

14:00 – 16:00

aj na oddelení u ležiacich


Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva ošetrujúci lekár

denne od 14:00 do 15:00 hod.

  späť

   Charakteristika oddelenia

Poskytujeme ústavnú a ambulantnú starostlivosť pacientom z okresu Lučenec, Poltár a širokému okoliu okresu Velký Krtíš, Hnúšťa, Rimavská Sobota a všetkým záujemcom mimo spádu. Nemocnica má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Súčasne zabezpečujeme nepretržitú urgentnú chirurgickú starostlivosť, k čomu slúži nepretržitá pohotovostná chirurgická služba zabezpečená skúseným a erudovaným chirugickým kolektívom. K dispozícii máme 50 lôžok, z toho 11 na jednotkách intezívnej starostlivosti /JIS/ s adekvátnym prístrojovým vybavením. K dispozícii sú jedno, dvoj a troj lôžkové izby s príslušným sociálnym zariadením. Máme dve nadštandartné izby s doplatkom. Návštevné služby pacientov sú denne do 18,00.

Ambulantnú činnosť zabezpečujeme cestou všeobecnej chirurgickej ambulancii v poliklinike, a ambulanciu zameranú na onkochirurgiu. Slúžime ako vyučovacia základňa pre potreby strednej zdravotníckej školy v Lučenci, pre študentov lekárskych fakúlt a fakúlt ošetrovateľstva.

Poskytujeme operatívnu starostlivosť pri ochoreniach žalúdka, žlčníka a žlčových ciest, pankreasu, operácie tenkého a hrubého čreva pre benígne a malígne ochorenia, vykonávame operácie štítnej žľazy, operácie prsníka pre nádorové a nenádorové ochorenia, operácie hemoroidov podľa Longa, varixov, operácie brušných prietrží, operácie nádorov kože a mäkkých tkanív.

Laparoskopicky vykonávame operácie žlčníka a žlčových ciest, appendixu, brušných prietrží, laparoskopické operácie hrubého čreva a konečníka. Deti operujeme od 4 rokov.

  späť

   Zmluvné poisťovne

poist_25.jpgpoist_23.jpgpoist_27.jpg

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA