|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :

Od 01.03.2022 máme otvorený vo VšNsP Lučenec, n.o HOSPIC

bližšie informácie nájdete v článku Hospic.

 

   Vítame Vás na stránke Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Lučenec n.o.

lozko1.jpg Poskytujeme ústavnú zdravotnú  starostlivosť na 16 oddeleniach pre okres Lučenec, ako aj dalšie priľahlé okresy Poltár, Veľký Krtíš.

Naša organizácia je zmluvným partnerom  uvedených zdravotných poisťovní.

poist_25.jpg
poist_23.jpg
poist_27.jpg
ambul1.jpg Poskytujeme špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, infektológie, neurológie, pneumológie a ftyziológie, chirurgie, ortopédie...
labak1.jpg Poskytujeme mamografické a CT, RTG vyšetrenia, vyšetrenia klinickej biochémie, ďalej hematológické vyšetrenia, vyšetrenia patologickej anatómie...

Kontakt

telefón :
+421 47 43 11 111
fax :
+421 47 43 23 254
mail :
info@lcnsp.sk
adresa :
VšNsP Lučenec, n.o.
Nám.republiky 15
984 39 Lučenec

 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA