|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Voľné pracovné miesta

Lekár so zameraním :

  1. Gynekológia
  2. Anesteziológia a intenzívna medicína
  3. Pediatria
  4. Infektológia
  5. Rádiológia
  6. Pneumológia a ftizeológia
  7. Psychiatria
  8. Imunológia a alergológia
  9. Radiačná onkológia
  10. Urológia

Pracovné miesta vhodné aj pre absolventocv.

Zabezpečenie ubytovania formou nájomného bytu.

Práca v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti, s možnosťou ďalšieho karierneho rastu.

  späť

   Voľné pracovné miesta

Sestra : maturita, diplomovaná sestra, Bc

Pôrodná asistentka: maturita, diplomovaná pôrodná asistentka, Bc.

Ráriologický technik: diplomovaný rádiologický technik, Bc

Iné výhody Náborový príspevok pre sestry a pôrodné asistentky vo výške 700 Eur.

Náborový príspevok pre rádiologického technika vo výške 1000 Eur.

Zabezpečenie ubytovania formou nájomného bytu.

Práca v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti.Kontakt :

Odbor ľudských zdrojov : Ing. Jana Gondová

Vedúca Odboru ľudských zdrojov Ing. Jana Gondová

Telefón: 047 43 11 223 Email: gondova@lcnsp.sk

Námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo Mgr. Marta Kiapešová

Telefón: 047 43 11 375 Email: kiapesova@lcnsp.sk


Žiadosti s priloženým životopisom zaslať na adresu :

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15
984 39 Lučenec


Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA