|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Prevencia kriminality v meste Lučenec -Verejné priestranstvá Všeobecnej nemoc. s polik. Lučenec n.o.


Realizáciou projektu sa zabezpečilo pokrytie verejných priestranstiev VšNsP Lučenec n.o., najexponovanejších a najfrekventovanejších bodov, uzlov a priestorov nemocnice, stacionárnymi kamerami s vysokým rozlíšením, ktoré napomôžu zvyšovať bezpečnosť občanov, chrániť ich majetok (vrátane áut v areáli), majetok nemocnice a iných subjektov v areáli, eliminovať protispoločenskú činnosť, predchádzať jej vzniku a napomáhať odhaľovaniu páchateľov uvedeného konania.

Na dosiahnutie vymedzeného cieľa sú použité stacionárne IP kamery s rozlíšením MPx, umiestnené na budovy nemocnice v celkovom počte 11 kamier.

Pacienti podporili namontovanie kamier - grafické znázornenie:

proj.png


K preventívnej stratégii VšNsP Lučenecn.o. patril dotazníkový prieskum verejnej mienky návštevníkov na vypracovane odbornej štúdie a akčného plánu riešenia trestných činov a priestupkov. Prieskum sme realizovali v mesiacoch 05-08/2015 medzi návštevníkmi a pacientmi nemocnice. Dotazník vyplnilo 90 respondentov, dotazník bol anonymný a dobrovoľný. Vyhodnotenie sa uskutočnilo v auguste 2015, pracovným tímom Inštitúcie regionálnych aktivít Novohradu z.p.o., spoločne s pracovným tímom nemocnice.


Akčný plán prevencie kriminality vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Lučenec n. o.


Informovanie verejnosti

 • letáky,
 • informačné tabule,
 • nápisy s upozornením

Školenia pre zamestnancov


 • zdravotný personál,
 • administratívny personál,
 • technici a ostatní zamestnanci

Spolupráca s verejnou správou


 • samospráva mesta Lučenec
  • Mestská polícia Lučenec
 • MV SR
  • OR PZ Lučenec
  • Okresné riaditeľstvo HaZZ Lučenec

 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA