|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Liga proti rakovine

liga_m.png Liga proti rakovine SR
člen Európskej asociácie národných líg ECL
a Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny UICC

  späť

   Príspevok 4

 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., v mesiacoch júl a august zrealizovala projekt, ktorý bol finančne podporený peňažný darom z 23. ročníka zbierky Dňa narcisov, ktorú každoročne organizuje Liga proti rakovine, vo výške 5.000,00 EUR.

Realizovaný projekt „Diagnostika a liečba ochorení hrubého čreva“ je zameraný na rozvoj prevencie, diagnostiku a liečbu ochorení hrubého čreva, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na gastroenterologických ambulanciách.

Cieľom nášho projektu je zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pri skríningu a liečbe onkologických ochorení, a to zakúpením dvoch kusov Endoskopických jednotiek regulácie CO2. Jedná sa o špeciálne zariadenie, ktoré namiesto atmosférického vzduchu, vháňa do čreva kysličník uhličitý. Tento je približne 150-krát rýchlejší ako konvenčný vzduch, absorpčné vlastnosti oxidu uhličitého udržujú brušnú distenziu a súvisiacu bolesť na minimálnej úrovni počas procedúry a následne urýchľujú zotavenie. Na základe vykonaných štúdií kysličník uhličitý významne zvyšuje komfort pacienta pri vyšetrení, bezpečnosť vyšetrenia, bezpečnosť pri endoskopických mukozálnych resekciách a pri riešení závažných komplikácií v hrubom čreve.

V rámci realizácie projektu boli gastroenterologické pracoviská vybavené novými Endoskopickými jednotkami regulácie CO2, v celkovej hodnote 11.702,61 EUR. Na nákup týchto prístrojov boli použité finančné prostriedky z Ligy proti rakovine vo výške 5.000 EUR a vlastné zdroje vo výške 6.702,61 EUR .

Aj touto cestou sa chceme poďakovať Občianskemu združeniu „Liga proti rakovine“, za jeho podporu pri nákupe prístrojov nevyhnutných na skvalitnenie diagnostiky a liečby onkologických pacientov.

V Lučenci 25.11.2019

 

  späť

   Príspevok 3

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15, požiadala v roku 2017 Nadáciu „Liga proti rakovine“ o finančný príspevok 5 000,- € z verejno-prospešnej  zbierky „Dňa narcisov“  na zakúpenie

fixačného zariadenia Combifix 3

Realizáciou projektu sa sleduje dobudovanie a modernizácia oddelenia radiačnej onkológie ako aj vybavenie diagnostického CT pracoviska Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Lučenec n.o. za účelom skvalitnenia  starostlivosti o onkologického pacienta a sprístupnenie  najmodernejších a kvalitných postupov pri diagnostike a terapii onkologicky chorých pacientov.

Použitím „Combifix 3“ sa zabezpečí fixácia pacienta pri  lokalizačnom CT vyšetrení a pri ožarovaní na kobaltovom pracovisku tak, aby bola dodržaná presná opakovateľnosť nastavenia polohy pacienta pri ožarovaní.


V Lučenci 27.10.2017

  späť

   Príspevok 2

Projekt vychádza z potreby dobudovania urologickej operačnej sály zakúpením

- endoresektor OES Pro

- cystoskop rigidný

s finančnou podporou Ligy proti rakovine.

 

Cystoskopia je endoskopická metóda vyšetrenia močových ciest, ktorá má najväčšie využitie v urológii a vykonáva sa cystoskopom. Vyšetrenie má veľký význam v diagnostike rakoviny močového mechúra a prostaty. V prvých fázach sa táto forma rakoviny môže prejavovať iba ako polyp vyrastajúci zo steny močového mechúra do jeho vnútra. Jediným príznakom v tejto fáze môže byť nález krvi v moči, podozrenie môže lekár získať pri ultrazvukovom vyšetrení močového mechúra. Definitívne potvrdenie sa však zistí až cystoskopiou, pri ktorej je možné stenu močového mechúra prehliadnuť a prípadný útvar je viditeľný voľným okom. Prostredníctvom cystoskopu je možné do močového mechúra zaviesť i drobné pracovné nástroje a pomocou nich odobrať z podozrivej štruktúry malý kúsok na histologické vyšetrenie. Rozsahom menšie nádorové polypy a iné nezhubné útvary je možné pomocou špeciálnej pomôcky odstrániť celé. Ak nádor neprerastá hlboko do steny močového mechúra, môže sa pacient po jeho odstránení touto pomôckou považovať za vyliečeného. Ďalšou z výhod je aj odstránenie začínajúceho nádoru bez nutnosti vykonávať zložité chirurgické zákroky.

 

Pri zistení nádorového ložiska v močovom mechúre je optimálnym riešením odstránenia tohto ochorenia endoskopický postup – TUR. Z lekárskeho hľadiska je nutné včasné vykonanie tohto zákroku, jeho odloženie na dlhšiu dobu alebo jeho neprevedenie, pacienta ohrozuje zväčšením nádoru, jeho prerastaním do okolia, vytváraním vzdialených ložísk nádoru, krvácaním z močových ciest a zástavou močenia. Použitím tejto metódy pomocou elektrického prúdu sa odstráni nádorová masa až po zdravé tkanivá.

 

Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou Lučenec n.o. navštevujú a odbornú lekárske pomoc tu vyhľadávajú pacienti zo širokého okolia, z okresov Lučenec a Poltár – približne 100 000 obyvateľov,Veľký Krtíš – približne 47 000 obyvateľov, Rimavská Sobota – približne 50 000 obyvateľov, z okolia Zvolena, Krupiny ale aj z iných oblastí Slovenska, kde pri použití vyššie menovaných postupov a prístrojovej techniky pomáhame pacientom pri diagnostikovaní, prevencii ale aj pri liečbe nádorových ochorení. Vďaka takej podpore ako je podpora zo strany Ligy proti rakovine je možné aj v dnešných neľahkých podmienkach, v ktorých sa zdravotníctvo nachádza poskytnúť chorým ľuďom s nádorovými ochoreniami čo najkvalitnejšiu starostlivosť v ich už aj tak neľahkom boji so zákernou chorobou.

V Lučenci 27.10.2015

  späť

   Príspevok 1

Liga proti rakovine prispela na projekt z verejno-prospešnej finančnej zbierky Deň narcisov Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15, Lučenec.

 

Za účelom získania finančnej podpory bol vypracovaný projekt, ktorý vychádzal z potreby dovybavenia gastroenterologického pracoviska zakúpením akcesórnych zariadení k endoskopickým prístrojom. Požiadavka vychádzala z dlhoročnej spolupráce s Ligou proti rakovine, s onkologickou ambulanciou ako aj s chirurgickým oddelením v starostlivosti o onkologického pacienta v snahe skvalitniť, zdokonaliť a sprístupniť najmodernejšie endoskopické postupy v spoločnej snahe pri diagnostike a terapii onkologicky chorých pacientov. Jedná sa o jednoduché, ale pritom finančne náročné technické zariadenia, ktoré sa používajú pri diagnostike a liečbe kolorektálnych polypov a karcinómov, nádorových ochorení pankreasu, žlčníka a žlčovodov, ako aj nádorových ochorení pažeráka a žalúdka. Tieto diagnostické a terapeutické technické pomôcky sú určené na odstraňovanie polypov a malých nádorov, na rozširovanie nepriechodných úsekov pažeráka pri jeho nádorovom postihnutí, zavádzaní PEGu ktorý umožňuje prijímanie potravy u nádorových ochorení, ktoré znemožňujú chorému prijímať jedlo ústami a tiež pri implantácii endoprotéz do žlčovodov pri ich nepriechodnosti. Ošetrenie bude poskytované pacientom z okresu Lučenec, ale aj okolitých okresov Veľký Krtíš, Poltár, Rimavská Sobota, Detva a nezriedka poskytujeme ošetrenie pacientom aj z iných vzdialenejších okresov.


Vďaka takýmto prístupom ako je podpora zo strany Ligy proti rakovine je možné aj dnes, kedy sa zdravotníctvo nachádza v neľahkej situácii, poskytnúť chorým s nádorovým ochorením čo najkvalitnejšiu starostlivosť v ich neľahkom boji so zákerným ochorením.

V Lučenci 28.10.2012

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA