|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Finančná dotácia BBSK

bbsk.gif

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie republiky 15, Lučenec vypracovala projekt s názvom „Modernizácia prístrojovej techniky centrálnych operačných sál“ s cieľom dovybavenia a modernizácie centrálnych operačných sál kvalitnou prístrojovou technikou v súlade s predpokladmi nových moderných postupov pri operačných výkonoch. Za tým účelom predložila žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2012 z prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP 23, Banská Bystrica.


Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na zakúpenie:


- 1 ks Turniket 2 x 500 ELC s príslušenstvom

- 1 ks Hysteroskop vrátane príslušenstva a inštrumentov

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA