|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Europe for citizens

Prioritou projektu je riešenie zdravotného stavu občanov v multietnickom prostredí svojho bydliska. resp. regiónu v Slovenskej republike, v Európe, tak aby jeho miestne požiadavky boli v súlade s víziou Európy, ale aj, aby EU mala na zreteli miestne danosti a špecifiká svojich občanov. Našim cieľom je, aby sme v občanoch Európskej únie posilnili pocit dôležitosti prevencie, a to pomocou tohto podujatia, kde sa občania s rôznych štátov v rámci EU môžu podať svoje skúsenosti o správnej životospráve, prevencie proti chorobám a využívaní prírodnej medicíny, ktorú im ponúka ich rodná krajina. Na dosiahnutie vysokej úrovne zdravia ľudí a kvality zdravotnej starostlivosti v celej EÚ je potrebné prekonať mnoho výziev, ako je znižovanie výskytu ochorení, ktorým sa dá predchádzať.

 

Ďalšie informácie o projekte:

PRILOHY :
informácie 0.06 MB 10-5-2018 - 16:00
info_template_sk.docx

EFC-01.jpg EFC-02.jpg
EFC-03.jpg
EFC-04.jpg EFC-05.jpg
EFC-06.jpg EFC-07.jpg
EFC-08.jpg

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA